ఇట్జా: ది పింకెస్ట్ ఇన్ ది రీజియన్ పాస్ యువర్ ప్యాక్

సాధారణంగా స్ట్రీమర్ అయిన ఇట్జా బ్లూ యూట్యూబర్ లేదా ఇట్జా బేబ్ అని అనుకోవచ్చు Free Fire మరియు క్వీన్ ఆఫ్ ది పింక్‌ని తన మారుపేరుతో ఈ ప్రాంతంలో అత్యంత పింక్ అని పిలిచారు, ఆమె తన సోషల్ నెట్‌వర్క్‌లలో తన ప్యాక్‌ను లీక్ చేసింది.

మీరు వంటి ఇతర ప్యాక్‌లను చూడవచ్చని గుర్తుంచుకోండి మచికా మరియు మరింత

మీరు కూడా ఇష్టపడవచ్చు

అభాప్రాయాలు ముగిసినవి.