ఎండుగడ్డి రోజున కప్పలను ఎలా పొందాలి

కప్పలు మీరు విశ్వంలో కనుగొనగలిగే జంతువులు హే రోజు, específicamente en los bancos de agua como el lago de pesca o charcas. En este post descubrirás un sencillo truco para atraerlas a tu granja y así darle un aspecto más vivo al entorno natural. No te lo pierdas.

హే డేలో కప్పలను పట్టుకోవడానికి అత్యుత్తమ ట్రిక్ అప్‌డేట్ చేయబడింది

మీరు కూడా ఇష్టపడవచ్చు

అభాప్రాయాలు ముగిసినవి.