Kalo tek përmbajtja

njoftim ligjor

Kjo Njoftim Ligjor synon t'ju informojë për të drejtat dhe detyrimet tuaja si përdorues i kësaj faqe interneti. Këtu do të gjeni të gjitha informacionet që ju nevojiten në lidhje me këtë faqe interneti, veprimtarinë e saj, të dhënat personale që mbledh dhe qëllimin e tij, si dhe rregullat e përdorimit që rregullojnë përdorimin e kësaj faqe në internet.

Në kohën që ju keni hyrë në këtë faqe interneti https://mobailgamer.com/, Ju supozoni gjendjen e përdoruesit, kështu që përmbajtja e këtij Njoftimi Ligjor ndikon drejtpërdrejt në ju. Prandaj, është e rëndësishme që ta lexoni për të shpërndarë çdo dyshim që mund të keni dhe të keni një kuptim të kushteve që po pranoni.  

Për të filluar, duhet të dini që kjo faqe në internet është në përputhje me rregulloret aktuale për mbrojtjen e të dhënave, në mënyrë që t'ju ofrojë garancitë, sigurinë dhe transparencën që, si përdorues, korrespondojnë me ju kur përdorni këtë faqe interneti.

El RGPD (Rregullorja (BE) 2016/679 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 27 Prillit 2016 për mbrojtjen e personave fizikë) e cila është rregullorja e re e Bashkimit Evropian që unifikon rregulloren e përpunimit të të dhënave personale në vende të ndryshme të BE-së.

La LOPD (Ligji Organik 15/1999, datë 13 Dhjetor, për Mbrojtjen e të Dhënave Personale y Dekreti Mbretëror 1720/2007, i 21 Dhjetorit, Rregullorja për zhvillimin e LOPD) që rregullon trajtimin e të dhënave personale dhe detyrimet që duhet të marrin përsipër ata që janë përgjegjës për një faqe në internet ose blog gjatë administrimit të këtij informacioni.

La LSSI (Ligji 34/2002, i 11 korrikut, për Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit dhe Tregtisë Elektronike) që rregullon transaksionet ekonomike me mjete elektronike, siç është rasti me këtë blog.

T DHNAT E IDENTIFIKIMIT

Personi përgjegjës dhe pronari i kësaj faqe interneti është https://mobailgamer.com/

  • Emri:  mobailgamer.com 
  • Aktiviteti i faqes në internet: shpërndarja e përmbajtjes në lidhje me Lojërat Video, shfaqjet e reklamave dhe rekomandimi i produkteve partnere.
  • posta elektronike: KontaktoniGoluego@gmail.com

Të dhënat që ju na jepni me pëlqimin tuaj, dhe sipas përdorimit të vendosur në politikën tonë të privatësisë, do të përfshihen në një skedar të automatizuar të regjistruar siç duhet në Agjencinë Spanjolle për Mbrojtjen e të Dhënave, në të cilin personi përgjegjës për dosjen në fjalë është:  https://mobailgamer.com/  Kjo do të thotë që të dhënat tuaja janë të sigurta, sipas asaj që përcaktohet me ligj.

RREGULLAT E HYRJES N WE Uebfaqen

Si përdorues i faqes sonë të internetit, ju gjithashtu keni një numër detyrimesh:

Ju nuk do të jeni në gjendje ta përdorni këtë faqe interneti për të kryer veprimtari në kundërshtim me ligjet, moralin, rendin publik dhe, në përgjithësi, për të përdorur në përputhje me kushtet e përcaktuara në këtë Njoftim Ligjor.

Ju nuk do të jeni në gjendje të kryeni aktivitete reklamimi ose shfrytëzimi komercial duke dërguar mesazhe që përdorin një identitet të rremë.

Ju do të jeni përgjegjës vetëm për vërtetësinë dhe saktësinë e përmbajtjes që vendosni në këtë faqe interneti dhe të dhënat personale që na jepni me qëllimet e përcaktuara në Politikën tonë të Privatësisë.

Ju gjithashtu do të jeni vetëm përgjegjës për kryerjen e çdo lloj veprimi të paligjshëm, të dëmshëm, të dëmshëm dhe / ose dëmtues në faqet e palëve të treta, në të cilat ne mund t'ju referojmë nga kjo faqe në internet për zhvillimin e aktivitetit tonë.

Si përgjegjës për uebfaqen,  https://mobailgamer.com/ Ju mund të ndërprisni shërbimin e faqes që është duke u përdorur nga përdoruesi dhe menjëherë të zgjidhni marrëdhënien nëse zbulon një përdorim të uebit ose ndonjë prej shërbimeve të ofruara në të që mund të konsiderohen në kundërshtim me ato që shprehen këtu. Paralajmërimi ligjor.

PRONA INTELLEKTUALE DHE INDUSTRIALE

Tërësia e kësaj faqe interneti (teksti, imazhet, markat tregtare, grafikat, logot, butonat, skedarët e softuerëve, kombinimet e ngjyrave, si dhe struktura, përzgjedhja, rregullimi dhe prezantimi i përmbajtjes së saj) mbrohet me ligjet aktuale të pronave. Intelektuale dhe Industriale, riprodhimi, shpërndarja, komunikimi publik dhe transformimi i tyre janë të ndaluara, përveç përdorimit personal dhe privat.

Si pronar i kësaj faqe në internet,  https://mobailgamer.com/  nuk garanton që përmbajtja është e saktë ose pa gabime ose që përdorimi falas i të njëjtës nga përdoruesit nuk cenon të drejtat e palëve të treta. Përdorimi i mirë ose i keq i kësaj faqe dhe përmbajtjes së tij është përgjegjësi e përdoruesit.

Po kështu, ndalohet riprodhimi i plotë ose i pjesshëm, ritransmetimi, kopjimi, transferimi ose rifuzionimi i informacionit që përmbahet në faqe, cilido qoftë qëllimi i tij dhe mjetet e përdorura për të, pa autorizim paraprak nga https://mobailgamer.com/

Kjo faqe në internet përfshin lidhje ose lidhje me faqet e palëve të treta. Faqet që i përkasin këtyre palëve të treta nuk janë shqyrtuar ose janë subjekt i kontrolleve nga ne, kështu që https://mobailgamer.com/ nuk mund të mbahet përgjegjës për përmbajtjen e këtyre faqeve në internet, as për masat e marra në lidhje me privatësinë e tyre ose trajtimin e të dhënave të tyre personale ose të tjerëve që mund të nxirren.

Prandaj, ju rekomandojmë që të lexoni me kujdes kushtet e përdorimit, politikën e privatësisë, njoftimet ligjore dhe / ose të ngjashme të këtyre faqeve.

LIDHJET E AFLIKIMIT TAZ AMAZONIT

Kjo faqe në internet, sipas qëllimit të saj, përdor lidhje të anëtarëve të Amazon.

Kjo do të thotë që ju do të gjeni lidhje me produktet Amazon të cilave ju mund të përdorni direkt nga faqja jonë e internetit, por në rastin tuaj, ju do të bëni blerjen në Amazon, në kushtet tuaja në atë kohë.

KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

Në ushtrimin e të drejtës tuaj si pronar i kësaj faqe interneti, ju informojmë se  https://mobailgamer.com/ nuk është përgjegjës në asnjë rast për sa vijon:

Cilësia e shërbimit, shpejtësia e hyrjes, funksionimi i saktë, disponueshmëria ose vazhdimësia e funksionimit të faqes.

Ekzistenca e viruseve, malware, programe dashakeqe ose të dëmshme në përmbajtje.

Përdorimi i paligjshëm, neglizhencë, mashtrues ose në kundërshtim me këtë Njoftim Ligjor.

Mungesa e ligjshmërisë, cilësisë, besueshmërisë, shërbimeve dhe disponueshmërisë së shërbimeve të ofruara nga palët e treta dhe të vëna në dispozicion të përdoruesve në këtë faqe interneti.

Nga dëmet që mund të vijnë nga përdorimi i paligjshëm ose jo i duhur i këtij blogu.

POLITIKA E PRIVACIS AND DHE MBROJTJA E T DHNAVE

Kjo faqe në internet përputhet me rregulloret aktuale për mbrojtjen e të dhënave, që nënkupton që, si përdorues, duhet të jepni pëlqimin tuaj të shprehur para se të na siguroni të dhëna personale përmes formave të ndryshme të mundësuara në seksionet e faqes tonë.

Për këtë, për hir të transparencës dhe ushtrimit të së drejtës tuaj, detyra jonë është t'ju informojmë në lidhje me të dhënat personale që mbledhim, ruajmë dhe përpunojmë dhe për çfarë qëllimesh, duke pasur në çdo kohë mundësinë e revokimit të lire të pëlqimit tuaj.

Të gjitha këto informacione mund të gjenden në tonë POLITIKA E PRIVACIS.

Cookies Politika

Ndërsa ne ju informojmë menjëherë pasi të keni hyrë në faqen tonë të internetit, kjo faqe përdor cookie-t e veta dhe të palëve të treta në mënyrë që t'ju ofrojë përvojën më të mirë të përdoruesit dhe zhvillimin e aktivitetit tonë.

Në çdo kohë, ju do të keni mundësinë për të konfiguruar shfletuesin tuaj për të refuzuar përdorimin e këtyre cookies, të cilat, në çdo rast, do të ndikojnë në përvojën tuaj të përdoruesit.

Për të hyrë në informacionin e plotë mbi përdorimin e cookies në këtë uebfaqe, qëllimin dhe refuzimin e tij, mund të këshilloheni me ne Cookies Politika.

LEGJISLACIONI I ZBATUAR DHE JURISDIKUA KOMPETENTE

Kjo Njoftim Ligjor i nënshtrohet legjislacionit aktual Spanjoll.

Nëse është e nevojshme, para çdo lloj polemike ligjore, https://mobailgamer.com/ dhe përdoruesi, duke hequr dorë shprehimisht nga çdo juridiksion tjetër, do t'i paraqesë Gjykatave dhe Gjykatave të vendbanimit të Përdoruesit për çdo polemikë që mund të lindë.

Në rast se përdoruesi është me vendbanim jashtë Spanjës,  https://mobailgamer.com/  dhe përdoruesi do t'i nënshtrohet gjykatave dhe tribunaleve të Andorrës, duke hequr dorë shprehimisht nga çdo juridiksion tjetër.

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Njoftim Ligjor, mund të na dërgoni një email në ContactGoluego@Gmail.com.