Przejdź do treści

Informacje prawne

Niniejsza informacja prawna ma na celu poinformowanie cię o twoich prawach i obowiązkach jako użytkownika tej witryny. Tutaj znajdziesz wszystkie potrzebne informacje na temat tej witryny, jej działalności, gromadzonych danych osobowych i jej celu, a także zasady użytkowania regulujące korzystanie z tej witryny.

W momencie uzyskiwania dostępu do tej witryny https://mobailgamer.com/, Przyjmujesz stan użytkownika, więc treść niniejszej Informacji prawnej wpływa bezpośrednio na Ciebie. Dlatego ważne jest, aby go przeczytać, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i zrozumieć warunki, które akceptujesz.  

Na początek powinieneś wiedzieć, że ta strona internetowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, aby zapewnić Ci gwarancje, bezpieczeństwo i przejrzystość, które jako użytkownik odpowiadają Tobie podczas korzystania z tej strony.

El RGPD (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych), czyli nowe rozporządzenie Unii Europejskiej, które ujednolica regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w różnych krajach UE.

La LOPD (Ustawa organiczna 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych y Dekret królewski 1720/2007 z 21 grudnia, Przepisy dotyczące rozwoju LOPD), który reguluje przetwarzanie danych osobowych i obowiązki, które osoby odpowiedzialne za stronę internetową lub blog muszą wziąć na siebie, zarządzając tymi informacjami.

La LSSI (Ustawa 34/2002 z 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego), który reguluje transakcje gospodarcze drogą elektroniczną, tak jak ma to miejsce w przypadku tego bloga.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Osobą odpowiedzialną i właścicielem tej witryny jest https://mobailgamer.com/

  • Nazwa:  mobailgamer.com 
  • Aktywność na stronie: dystrybucja treści związanych z grami wideo, wyświetlaniami reklamowymi i rekomendacją produktów stowarzyszonych.
  • E-mail: ContactGoluego@gmail.com

Dane, które przekazujesz nam za zgodą i zgodnie z wykorzystaniem ustalonym w naszej Polityce prywatności, zostaną włączone do zautomatyzowanego pliku należycie zarejestrowanego w Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, w którym osobą odpowiedzialną za ten plik jest:  https://mobailgamer.com/  Oznacza to, że Twoje dane są bezpieczne, zgodnie z przepisami prawa.

ZASADY DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ

Jako użytkownik naszej strony internetowej masz również szereg obowiązków:

Nie będziesz mógł korzystać z tej strony internetowej do prowadzenia działań sprzecznych z prawem, moralnością, porządkiem publicznym i, ogólnie rzecz biorąc, do korzystania zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Informacji prawnej.

Nie będziesz w stanie prowadzić działań reklamowych ani komercyjnych, wysyłając wiadomości o fałszywej tożsamości.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i dokładność treści, które wpisujesz na tej stronie oraz danych osobowych, które nam przekazujesz, w celach określonych w naszej Polityce prywatności.

Ponosisz również wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzanie wszelkiego rodzaju nielegalnych, szkodliwych, szkodliwych i / lub szkodliwych działań w witrynach osób trzecich, do których możemy Cię skierować z tej witryny w celu rozwoju naszej działalności.

Jako odpowiedzialny za stronę,  https://mobailgamer.com/ Możesz przerwać obsługę strony, z której korzysta użytkownik, i natychmiast rozwiązać związek, jeśli wykryje korzystanie ze strony internetowej lub dowolnej z oferowanych na niej usług, które mogą zostać uznane za sprzeczne z tym, co jest wyrażone w niniejszym dokumencie. Ostrzeżenie prawne.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

Cała strona internetowa (tekst, obrazy, znaki handlowe, grafika, logo, przyciski, pliki oprogramowania, kombinacje kolorów, a także struktura, wybór, układ i prezentacja jej zawartości) są chronione przez obowiązujące prawo własności. Intelektualny i przemysłowy, jego powielanie, dystrybucja, komunikacja publiczna i transformacja są zabronione, z wyjątkiem użytku osobistego i prywatnego.

Jako właściciel tej witryny,  https://mobailgamer.com/  nie gwarantuje, że treść jest dokładna lub wolna od błędów, ani że ich swobodne korzystanie przez użytkowników nie narusza praw osób trzecich. Za dobre lub złe korzystanie z tej strony i jej zawartości odpowiada użytkownik.

Podobnie, całkowite lub częściowe powielanie, retransmisja, kopiowanie, przekazywanie lub ponowne rozpowszechnianie informacji zawartych na stronie, bez względu na jej cel i zastosowane środki, jest zabronione bez uprzedniej zgody https://mobailgamer.com/

Ta strona zawiera linki lub linki do stron osób trzecich. Strony należące do tych stron trzecich nie zostały sprawdzone lub podlegają kontroli przez nas, więc https://mobailgamer.com/ nie może ponosić odpowiedzialności za zawartość tych stron internetowych ani za środki przyjęte w odniesieniu do ich prywatności lub przetwarzania ich danych osobowych lub innych, które mogą zostać uzyskane.

W tym wszystkim zalecamy uważne przeczytanie warunków użytkowania, polityki prywatności, uwag prawnych i / lub podobnych tych witryn.

LINKI PARTNERSKIE AMAZON

Ta strona internetowa, zgodnie z jej przeznaczeniem, wykorzystuje linki partnerskie Amazon.

Oznacza to, że znajdziesz linki do produktów Amazon, do których możesz uzyskać bezpośredni dostęp z naszej strony internetowej, ale w twoim przypadku dokonasz zakupu w Amazon, na własnych warunkach w tym czasie.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Korzystając z prawa właściciela witryny, informujemy o tym  https://mobailgamer.com/ w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za:

Jakość usługi, szybkość dostępu, poprawność działania, dostępność lub ciągłość działania strony.

Istnienie wirusów, złośliwego oprogramowania, złośliwych lub szkodliwych programów w treści.

Nielegalne, niedbałe, oszukańcze użycie lub sprzeczne z niniejszą Informacją prawną.

Brak legalności, jakości, niezawodności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez strony trzecie i udostępnianych użytkownikom na tej stronie.

Szkód, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tego bloga.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH

Ta strona internetowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, co oznacza, że ​​jako użytkownik musisz wyrazić wyraźną zgodę przed przekazaniem nam danych osobowych za pośrednictwem różnych formularzy udostępnionych w sekcjach naszej strony.

W tym celu, ze względu na przejrzystość i korzystanie z przysługującego Ci prawa, naszym obowiązkiem jest poinformowanie Cię o danych osobowych, które gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy oraz do jakich celów, mając w dowolnym momencie możliwość swobodnego cofnięcia Twojej zgody.

Wszystkie te informacje można znaleźć w naszym POLITYKA PRYWATNOŚCI.

POLITYKA COOKIES

Gdy informujemy Cię, gdy tylko wchodzisz na naszą stronę, ta strona korzysta z własnych plików cookie i plików cookie stron trzecich w celu zapewnienia najlepszej jakości obsługi i rozwoju naszej działalności.

W dowolnym momencie będziesz mieć możliwość skonfigurowania przeglądarki tak, aby odrzucała użycie tych plików cookie, co w każdym przypadku wpłynie na komfort użytkowania.

Aby uzyskać dostęp do pełnej informacji na temat korzystania z plików cookie na tej stronie, jej celu i odrzuceniu, możesz skonsultować się z nami POLITYKA COOKIES.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWODAWSTWO I WŁAŚCIWA JURYSDYKCJA

Niniejsza informacja prawna podlega obowiązującym przepisom hiszpańskim.

Jeśli to konieczne, przed jakimkolwiek rodzajem kontrowersji prawnych, https://mobailgamer.com/ a użytkownik, wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, podda się sądom i trybunałom miejsca zamieszkania użytkownika w celu ewentualnych kontrowersji.

W przypadku, gdy użytkownik ma miejsce zamieszkania poza Hiszpanią,  https://mobailgamer.com/  a użytkownik podda się, wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, sądom i trybunałom Andory.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej informacji prawnej, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres ContactGoluego@Gmail.com.