រំលងទៅមាតិកា

ទាំងអស់អំពី Vennessa ពី Genshin Impact

Vennessa គឺអស្ចារ្យណាស់ តួអក្សរនៃ Genshin Impact. បន្តអានការណែនាំខ្លីនេះហើយស្វែងយល់ពីអ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីវា។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបាន Vennessa ដោយឥតគិតថ្លៃនៅ Genshin Impact

ជាអកុសល Vennessa មិនមែនជាតួអង្គដែលអាចលេងបានទេ Genshin Impact។ គាត់គឺជាឥស្សរជនបុរាណម្នាក់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ម៉ុងស្តាតដូច្នេះគាត់មិនអាចទទួលបានដោយឥតគិតថ្លៃឬតាមរយៈហ្គេកផុនទេ។

តើ Vennessa អាយុប៉ុន្មាន Genshin Impact

Vennessa គឺជាតួអង្គមួយដែលបានចូលរួមក្នុងការរំដោះម៉ុងស្តាតពីរបបអភិជនហើយបដិវត្តន៍នេះបានកើតឡើងកាលពីមួយពាន់ឆ្នាំមុន។ បច្ចុប្បន្ននាងរស់នៅក្នុងទម្រង់ជា Falcon នៃភាគខាងលិច, អង្គភាពដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អេ ខ្យល់ចំនួន ៤ នៅម៉ុងស្តាត

ដឹងពីការពិតសំខាន់ៗទាំងនេះអំពីជីវិតរបស់អ្នក។ យើងអាចនិយាយបានថា Vennessa មាន ជាងមួយពាន់ឆ្នាំ។

ការចង់ដឹងអំពី Vennessa

គាត់មានសក់ក្រហមដូចមនុស្សនៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់។

នាងគឺជាអ្នកចម្បាំងទាសករ។

គាត់មានភាពក្លាហានភាពវៃឆ្លាតនិងភាពក្លាហានជាច្រើន។

ខ្ញុំមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយវនធីដែលមានវត្តមានក្នុងពេលកុបកម្មដែលវ៉ែនណេស្សាដឹកនាំ។

វ៉េនទីបានលើកឡើងថាអាកប្បកិរិយារបស់ហ្សង់ដែលជាអ្នកស្នងតំណែងនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់វ៉េនណេស្សានៅក្នុងក្រុមហ្វាវ៉ានីស Knights ធ្វើឱ្យគាត់នឹកឃើញដល់នរណាម្នាក់។ គាត់ប្រហែលជាមានន័យថា Vennessa ។

រូបថតរបស់ Vennessa

ទាំងអស់អំពី Vennessa ពី Genshin Impact