კონტენტზე გადასვლა

იურიდიული ცნობა

ეს იურიდიული ცნობა მიზნად ისახავს გაცნობოთ თქვენს ვებგვერდზე მომხმარებლების უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ. აქ ნახავთ ყველა საჭირო ინფორმაციას ამ ვებსაიტზე, მის საქმიანობაზე, მის მიერ შეგროვებულ პერსონალურ მონაცემებზე და მის მიზნებზე, აგრეთვე გამოყენების წესებზე, რომლებიც არეგულირებს ამ ვებსაიტის გამოყენებას.

ამ ვებგვერდზე შესვლის დროს https://mobailgamer.com/, თქვენ ითვალისწინებთ მომხმარებლის მდგომარეობას, ამიტომ ამ იურიდიული შეტყობინების შინაარსი პირდაპირ გავლენას ახდენს თქვენზე. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ წაიკითხოთ ის, რომ გაავრცელოთ ნებისმიერი ეჭვი, რაც შეიძლება ჰქონდეთ და გაითვალისწინოთ ის პირობები, რასაც თქვენ მიიღებთ.  

დასაწყისისთვის, თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ ეს ვებსაიტი შეესაბამება მონაცემთა დაცვის შესახებ არსებულ რეგულაციებს, რათა მოგცეთ გარანტიები, უსაფრთხოება და გამჭვირვალობა, რომლებიც, როგორც მომხმარებელი, შეესაბამება თქვენს ვებ – გვერდს გამოყენებისას.

El RGPD (ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2016 წლის 679 აპრილის ევროკავშირის 27/2016 დებულება ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ), რომელიც წარმოადგენს ევროკავშირის ახალ რეგულაციას, რომელიც აერთიანებს პერსონალური მონაცემების დამუშავების რეგულირებას ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყანაში.

La LOPD (ორგანული კანონი 15/1999, 13 დეკემბერი, პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ y 1720/2007 წლის სამეფო ბრძანებულება, 21 დეკემბერი, LOPD– ის განვითარების წესები), რომელიც არეგულირებს პერსონალურ მონაცემთა მოპყრობას და იმ ვალდებულებების შესრულებას, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ვებგვერდის ან ბლოგით, ამ ინფორმაციის მართვის დროს.

La LSSI (34 ივლისის 2002/11 კანონი, ინფორმაციული საზოგადოების და ელექტრონული კომერციის მომსახურების შესახებ), რომელიც არეგულირებს ეკონომიკურ ოპერაციებს ელექტრონული საშუალებებით, როგორც ეს ხდება ამ ბლოგთან დაკავშირებით.

საიდენტიფიკაციო მონაცემები

ამ ვებგვერდის პასუხისმგებელი პირი და მფლობელია https://mobailgamer.com/

  • სახელი:  mobailgamer.com 
  • ვებსაიტის საქმიანობა: ვიდეო თამაშებთან დაკავშირებული შინაარსის გავრცელება, სარეკლამო ჩვენებები და შვილობილი პროდუქტების რეკომენდაციები.
  • ელექტრონული ფოსტა: ContactGoluego@gmail.com

მონაცემები, რომლითაც თქვენ მოგაწოდებთ თქვენს თანხმობას, და ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მითითებული გამოყენების შესაბამისად, შევა მონაცემების დაცვის შესახებ ესპანეთის სააგენტოს მიერ რეგისტრირებულ ავტომატურად ფაილში, რომელშიც აღნიშნულ ფაილზე პასუხისმგებელი პირია:  https://mobailgamer.com/  ეს ნიშნავს, რომ თქვენი მონაცემები უსაფრთხოა, კანონით დადგენილი წესით.

ვებსაიტების მიღებას წესები

როგორც ჩვენი ვებსაიტის მომხმარებელი, ასევე გაქვთ მთელი რიგი ვალდებულებები:

თქვენ ვერ შეძლებთ ამ ვებსაიტის გამოყენებას კანონების, ზნეობის, საზოგადოებრივი წესრიგის საწინააღმდეგოდ საქმიანობის გასატარებლად და, ზოგადად, მისი გამოყენებისთვის, ამ იურიდიულ შეტყობინებაში დადგენილი პირობების შესაბამისად.

თქვენ ვერ შეძლებთ სარეკლამო ან კომერციული ექსპლუატაციის ღონისძიებების განხორციელებას ყალბი პირადობის მესიჯების გაგზავნით.

თქვენ მხოლოდ პასუხისმგებლობა იქნებით ამ ვებ – გვერდზე შესული შინაარსის სისწორეზე და სიზუსტეზე და თქვენს მიერ მოწოდებულ პერსონალურ მონაცემებზე, ჩვენს შინაარსის პოლიტიკაში მითითებული მიზნებისათვის.

თქვენ ასევე მხოლოდ თქვენ იქნებით პასუხისმგებელი ნებისმიერი სახის უკანონო, ზიანის მომტანი, მავნე და / ან საზიანო მოქმედების განხორციელებაზე მესამე მხარის საიტებზე, რომლებზეც შეგვიძლია ამ ვებსაიტიდან თქვენი საქმიანობის განვითარების მიზნით.

როგორც ვებგვერდზე პასუხისმგებელი,  https://mobailgamer.com/ თქვენ შეგიძლიათ შეუშალოთ ის სერვისი, რომელსაც იყენებს მომხმარებელი და დაუყოვნებლივ მოაგვარებს ურთიერთობას, თუ იგი გამოავლენს ვებსაიტის გამოყენებას ან მასში შემოთავაზებულ რომელიმე სერვისს, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს ეწინააღმდეგებოდეს ამ აქ გამოხატულებას. იურიდიული გაფრთხილება.

ინტელექტუალური და სამრეწველო საკუთრება

ამ ვებსაიტის მთლიანობა (ტექსტი, სურათები, სასაქონლო ნიშნები, გრაფიკა, ლოგოები, ღილაკები, პროგრამული ფაილები, ფერის კომბინაციები, აგრეთვე მისი შინაარსის სტრუქტურა, შერჩევა, მოწყობა და პრეზენტაცია) დაცულია ქონების მოქმედი კანონებით. ინტელექტუალური და ინდუსტრიული, მისი რეპროდუქცია, დისტრიბუცია, საზოგადოებრივი კომუნიკაცია და ტრანსფორმაცია აკრძალულია, გარდა პირადი და პირადი გამოყენებისა.

როგორც ამ ვებსაიტის მფლობელი,  https://mobailgamer.com/  არ იძლევა გარანტიას, რომ შინაარსი ზუსტია და შეცდომების გარეშე, ან რომ მომხმარებლის მიერ იგივე გამოყენების უფასო უფლება არ არღვევს მესამე მხარის უფლებებს. ამ გვერდის და მისი შინაარსის კარგი ან ცუდი გამოყენება მომხმარებლის პასუხისმგებლობაა.

ანალოგიურად, აკრძალულია სრული ან ნაწილობრივი რეპროდუქცია, გადაცემა, გადაწერა, გადაცემა ან გადასინჯვა, რაც არ შეიცავს მის მიზანს და მის გამოყენებას, მისი წინასწარი ნებართვის გარეშე. https://mobailgamer.com/

ეს ვებ – გვერდი შეიცავს ბმულებს ან ბმულებს მესამე მხარის საიტებზე. ამ მესამე პირების კუთვნილ გვერდებზე არ იქნა განხილული ან ექვემდებარება ჩვენს მიერ კონტროლს https://mobailgamer.com/ ვერ იქნება პასუხისმგებელი ამ ვებსაიტების შინაარსზე, არც მათ პირად კონფიდენციალურობაზე, ან მათი პირადი მონაცემების ან სხვაგვარად მოპყრობასთან დაკავშირებით მიღებული ზომების შესახებ

ამ ყველაფრისთვის გირჩევთ ყურადღებით გაეცნოთ ამ საიტების გამოყენების პირობებს, კონფიდენციალურობის დებულებას, იურიდიულ შეტყობინებებსა და / ან მათ მსგავსი.

AMAZON AFFILIATION კავშირები

ეს ვებ – გვერდი, მისი მიზნის თანახმად, იყენებს ამაზონის შვილობილი ბმულებს.

ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ნახავთ ბმულებს Amazon- ის პროდუქტებზე, რომლითაც შეგიძლიათ პირდაპირ ჩვენს ვებ – გვერდიდან შესვლა, მაგრამ თქვენს შემთხვევაში, თქვენ შეძენთ ამაზონზე, ამ დროს საკუთარ პირობებში.

ᲞᲐᲡᲣᲮᲘᲡᲛᲒᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲕᲐ

ამ ვებგვერდის მფლობელის მიერ თქვენი უფლების განხორციელებისას, ჩვენ გაცნობებთ  https://mobailgamer.com/ არავითარ შემთხვევაში არ არის პასუხისმგებელი შემდეგით:

მომსახურების ხარისხი, დაშვების სიჩქარე, სწორი მოქმედება, ხელმისაწვდომობა ან გვერდის მუშაობის უწყვეტობა.

შინაარსში ვირუსების, მავნე, მავნე ან მავნე პროგრამების არსებობა.

უკანონო, დაუდევარი, თაღლითური გამოყენება ან ეწინააღმდეგება ამ იურიდიულ ცნობას.

მესამე მხარის მიერ მიწოდებული და ამ ვებგვერდზე მომხმარებლებისთვის ხელმისაწვდომი სერვისების კანონიერების, ხარისხის, საიმედოობის, კომუნალური და ხელმისაწვდომობის არარსებობა.

იმ ზიანისგან, რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს ამ ბლოგის უკანონო ან არასათანადო გამოყენებით.

პრიორიტეტული პოლიტიკა და მონაცემთა დაცვა

ეს ვებგვერდი შეესაბამება მონაცემთა დაცვის თანამედროვე რეგულაციებს, რაც გულისხმობს, რომ, როგორც მომხმარებელი, თქვენ უნდა მიუთითოთ თქვენი გამოხატული თანხმობა, სანამ არ მოგვაწვდით პერსონალურ მონაცემებს ჩვენი გვერდის განყოფილებებში განთავსებული სხვადასხვა ფორმის საშუალებით.

ამისათვის, გამჭვირვალეობისა და თქვენი უფლების განხორციელების მიზნით, ჩვენი მოვალეობაა მოგაწოდოთ ინფორმაცია თქვენს მიერ შეგროვებული, შენახვისა და დამუშავების პერსონალური მონაცემების შესახებ და რა მიზნებისათვის, ნებისმიერ დროს გვაქვს შესაძლებლობა, რომ თავისუფლად მოხდეს თქვენი თანხმობა.

ყველა ეს ინფორმაცია შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს პრიორიტეტული პოლიტიკა.

Cookies პოლიტიკის

როგორც ჩვენს ვებგვერდზე შესვლისთანავე შეგატყობინებთ, ეს საიტი იყენებს საკუთარ და მესამე მხარის ქუქი-ფაილებს, რათა მოგაწოდოთ მომხმარებლის საუკეთესო გამოცდილება და განავითაროთ ჩვენი საქმიანობა.

ნებისმიერ დროს, თქვენ გექნებათ საშუალება თქვენი ბრაუზერის კონფიგურაცია მოახდინოთ უარი თქვას ამ cookies- ის გამოყენებაზე, რაც, ნებისმიერ შემთხვევაში, გავლენას მოახდენს თქვენს მომხმარებლის გამოცდილებაზე.

ამ ვებგვერდზე ქუქი-ფაილების გამოყენების შესახებ სრული ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ კონსულტაციით ჩვენს Cookies პოლიტიკის.

გამოყენებადი კანონმდებლობა და კომპეტენტური მსჯელობა

ეს იურიდიული შეტყობინება ექვემდებარება ესპანეთის ამჟამინდელ კანონმდებლობას.

საჭიროების შემთხვევაში, ნებისმიერი სახის იურიდიულ წინააღმდეგობამდე, https://mobailgamer.com/ და მომხმარებელი, რომელიც აშკარად უარს იტყვის ნებისმიერი სხვა იურისდიქციისგან, წარუდგენს მომხმარებლის საცხოვრებელ ადგილს სასამართლოებსა და ტრიბუნალებს ნებისმიერი დაპირისპირების გამო.

იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი ცხოვრობს ესპანეთის გარეთ,  https://mobailgamer.com/  და მომხმარებელი, პირდაპირ უარს იტყვის ნებისმიერ სხვა იურისდიქციაზე, წარუდგენს ანდორას სასამართლოებსა და ტრიბუნალებს.

თუ ამ იურიდიულ შეტყობინებასთან დაკავშირებით რაიმე კითხვა გაქვთ, შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ ელ ContactGoluego@Gmail.com.