پرش به محتوا

نحوه تور ماهی در روز یونجه

یکی از فعالیت هایی که بیشترین تجربه و پاداش را در جهان ایجاد می کند وجود دارد روز ماهیگیری است و در این پست ماهیگیری با تور را به شما آموزش می دهیم.

نحوه تور ماهی در روز یونجه

ماهیگیری در روز یونجه

ماهیگیری یکی از ویژگی های بازی است که امتیازات و جوایز زیادی را در اختیار شما قرار می دهد.

پس از تعمیر کشتی، قفل آن در سطح 27 باز می شود.

ماهیگیری توری در روز یونجه

برای ماهیگیری با تور در دریاچه هی دی کافیست تور را در آب رها کنید و تنها با آن بعد از 20 ساعت سه ماهی صید کنید.

ماهیگیری خالص به بازیکنان این امکان را می دهد که فقط گونه هایی را که با طعمه قرمز صید شده اند ماهیگیری کنند و این روش به عنوان پاداش کتاب ماهیگیری یا وظایف دربی به حساب نمی آید.